دیالوگ های ماندگار 1

شرارت چهره های زیادی داره. هیچکدومشون به اندازه پاکدامنی خطرناک نیست!

(Sleepy Hollow)

/ 1 نظر / 36 بازدید
سپیده

جزو جمله هایی که هزار بار شنیدم و هیچ باری درک نکردم دقیقا منظورش چیه! واقعا ثقیله معنیش یا من خنگم؟؟[نیشخند]